Çfarë kuptojme me CMS?

Sistemi i menaxhimit te përmbajtjeve – CMS, e quajtur gjithashtu edhe si nje sistem i menaxhimit të webit (Web management system), është një softwere ose një grup i përshtatshëm i aplikacioneve dhe mjeteve që bejnë të mundur; organizimin, krijimi, redaktimin, rishikimin dhe publikimin e teksteve elketronike. Shumë nga sistemet e menaxhimit të përmbajtjeve në web ofrojnë një ndërfaqe grafike interaktive (Web-based GUI), për të bërë të mundur aksesimin e CMS online duke e përdorur direkt nga browseri. 

Gjithashtu një CMS e dizenjuar për publikimet në Web, mundeson opsione dhe vecori për të indeksuar dhe kërkuar dokumente dhe fjale kyçe specifike dhe metadata të ndryshme për motoret e kërkimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − fifteen =