Çfarë është DNS?

DNS

Çdo website ose web-server në internet ka IP-adresen e tije unike. Domain Name System (DNS) e perkthen domainin në numera-IP. Ne i perdorim emrimet e domaineve sepse është me e thjeshte për ti morizuar ato sesa numerat e IP-ve.

Si Funksionon DNS?

DNS është e organizuar në një pikë e cila është pika e nivelit më të lartë e quajtur rrenja DNS. Nën rrenjën ne gjejmë domainin e nivelit më të lartë ‘Top Level Domain’ (TLD) i emruar me prapashtesat ‘net’, ‘com’ dhe ‘org’ etj. Poshte   këtyre prapashtesave emruese të TLDs është niveli i dytë i emrimit të domaineve si psh. emertimi ‘google’ që është niveli i dyte i domainit poshte nivelit ‘com’.

Hierarkia

– Kategorizimi

Çdo nen domain mund të perdorë serverin e tije. Dhe nuk e ka te nevojshme të ruaj të gjithë informacionin në një server lokal.

– Shtese

Çdo domain kërkon emra të ndryshëm të serverave. Psh, rrenja e DNS ka 13 emera serverash dhe ‘com’ ka 7 të tillë të nivelit të lartë. Për të garantuar funksionimin e adresës ‘superalb.com’ kalohet nëpër emerat e serverave që në përdorim janë disa të tillë deri sa te arrihet tek serveri kryesore psh: Benelux. Nëqoftë se të gjithë emrat e serverave për një domain nuk funksionojne të gjithë domainet nuk do jenë më funksional në internet, dhe e-maili për këtë domain do të anashkalohen.

– Shenimi i adreses!

Emrat e serverave rregjistrohen në nivele të ndryshme të larta të domaineve. Psh, adresa e meposhteme e domainit është e ruajtur në server si numer IP.


superalb
.com  – 74.125.137.132

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 2 =